Skip to main content

Ultrafialové záření

pomocí ultrafialových paprsků pro terapeutické účely a pro dezinfekci vody zařízení a tak dále. n. V U.. člověk vidí světelnou terapii. W. O. zvířata se používají k prevenci a léčbě rachit a osteomalacie, k léčbě ran, ke zvýšení imunologických reakcí těla. S.-h. zvířata během cvičení jsou ozařována ultrafialovými paprsky slunce. Doba skupina zimní stání se provádí ozáření zvířat umělými zdroji ultrafialového záření (baktericidní, křemen rtuti, erytém uviol-lampy). Pro každý druh má svá vlastní pravidla ozařování, například dávka ( I / starosta . h / m 2 ) 290-210 pro krávu, prase 100-70, kuřecí 25 -20. Ptáci jsou ozařováni nepřetržitě v buňkách. Velké zvířata jsou ozařována v upevňovacích strojích, na vodítku; telata, hříbě v klecích; Kožešinová zvířata a prasata - ve speciálních krabicích se sítěmi. Zdroj O.O. nastavena na jinou vzdálenost - v závislosti na typu lampy, povaze choroby, typu zvířete. W. O. kontraindikace při tuberkulóze, leukémii, akutní hepatitidě, dekompenzované srdeční choroby. Lit. : Medvedev ID, Physical methods of treatment of animals, 3rd ed. , Moskva, 1964, str. 182-265.

Velká sovětská encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie.1969-1978.