Skip to main content

Rudolf Tobias

Tobias Rudolf (29. 5. 1873 Käina nyní okres Hiiumaa - 29. 10. 1918, Berlín), estonská skladatel a varhaník. V roce 1897 absolvoval konzervatoř v Petrohradě do orgánových tříd na LF Homilius a složení s Rimského-Korsakova. V letech 1898-1904 pracoval v Petrohradě jako sborový dirigent a varhaník. V letech 1904-08 vyučoval v Tartu; zde založil první estonské smyčcové kvarteto, působil jako dirigent a hudební kritik, spolu s A. Lyatem organizátorem koncertního života. Od roku 1910 žil v Paříži, Lipsku, Berlíně; učil na hudební teorii na Berlínské vysoké škole hudby (1912-18), autorské koncerty. T. patří oratorium „Jonáš“ (1909) a „Na druhé straně Jordánu“ (nedokončená), kantáta „John Damašku“ (1897), pracuje pro varhany, symfonická báseň „Kalevipoeg Dream“ (1912) a „Kalevipoeg u bran pekla“ (1912), předehra "Julius Caesar" (1896), komorní instrumentální kompozice.


Lit. : Pats R., R. Tobias, Tallinn, 1968.

P. E. Päts.

Velká sovětská encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. 1969-1978.