Skip to main content

Tobar doktrína

politickou doktrínu, který byl zahájen v roce 1907, ministr zahraničních věcí KR Ekuadora Tobar (S. r. Tobar) neuznat nové vlády, který přišel k moci skrze protiústavní. Tobar navrhl americký státy k podpisu mezinárodní úmluvu, podle kterého budou moci zasahovat do vnitřních záležitostí zemí Latinské Ameriky. Téměř T. d. Byl realizován ve dvou smlouvách uzavřených Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua a Salvadoru v prosinci 1907 a v listopadu 1923, kdy bylo zaznamenáno, že účastníci „neuznávají vládu, která může být stanovena v jedné z pěti republik v důsledku převratu nebo revoluce ... ". Spojené státy, které nejsou stranou těchto smluv, je v první polovině 20. století aktivně využívaly ve své politice.

Velká sovětská encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. 1969-1978.