Skip to main content

Toba (. Skotovodch kmen)

Toba , až do konce 4. c. kmene chovu dobytka, putující hlavně na území moderní autonomní oblasti Vnitřního Mongolska (PRC). Až do poloviny 3. století. byl členem kmenového svazu Xianbi, následně samostatně, hrál aktivní politickou roli. Od počátku 4. století. T. byl ve vojenské alianci s čínskou Říší západní Jin. V 2-3 ccm. T. stále zachovává rodový vztah, od konce 3. - počátku 4. století. byla zde dědičná síla. Třída feudální společnosti vznikla v T. na konci 4. století. Pak T. vytvořil svůj stát Toba Wei (nebo severní Wei), který po zničení 439 se stalo jediným vládcem v severní Číně několik států jiných než čínských národností. Na konci 4. století. T. se přestěhoval do ustáleného způsobu života, začal se zabývat zemědělstvím při zachování dobytka. Později byla podrobena asimilaci; ze 7. století. ve zdrojích není uvedeno.

Velká sovětská encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. 1969-1978.