Skip to main content

The Tlingits

indiánský kmen z rybáře a lovce, zkušené námořníky, kteří obývali v minulosti, na JV pobřeží Aljašky a přilehlých ostrovů. Jazyk odkazuje na jazyky "on-the-money" (viz Jazykové jazyky). Spolu s rozdělením na totemu phratry (viz. Phratry) a porod se skóre matrilineal původu a dědictví v T. existovala dědičná otroctví, sociální nerovnost, současná vojenská demokracie. Moderní T. žijí v několika vesnicích a městech na Aljašce (především rybáři, dřevoři, stavební dělníci). Lit. : Averkieva Yu. P., Indové Severní Ameriky, M., 1974.

Velká sovětská encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. 1969-1978.