Skip to main content

Philip Arab

Philip Arab, arabský Philip (Philippus Arabové) (d. 249), Roman císař s 244. Původně z Vostry (Stony Arabia). Jako vojenský velitel v římské armádě, F. 243 vyrobený pretoriánský prefekt císaře Gordian III, který mu prohlášen jeho co-vladař. Po zabití Gordiana III. Se stal císařem (vyhlášený syrskými legiemi). S ním Římané odrazili útoky Peršanů a Gótů a 6. dubna 248 se oslavovalo 1000. výročí Říma s velkolepými slavnostmi.

Velká sovětská encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. 1969-1978.