Skip to main content

Mm

. Používá se v případě, že smb. nemůžu říct z nerozhodnosti, pochybností, zmatenosti atd. Jaká zmatená tvář našemu šéfovi udělala, když zjistil, že odjíždím od své služby! A když jsem mu vysvětlil, proč jsem to udělal, otevřel mu ústa. - Pro lásku k umění? ... Um! Garshin, umělci. - Kolik pravidelných sedadel máte v mobilní nemocnici? "Uh ... dvě stě, vaše Excelence," odpověděl bledý sultán. Veresaev, v japonské válce.

Malý akademický slovník. - M .: Institut ruského jazyka Akademie věd SSSR. Evgenieva A.P. 1957-1984.