Skip to main content

Eugene Joseph Fournier

Furnier (Fournière) Eugène Joseph (31. 5. 1857 v Paříži, ≈ 4. 1. 1914, tamtéž) Francouzský socialista. Profesionálním klenotníkem. V sedmdesátých letech minulého století. byl pod vlivem J. Guesde. On hrál významnou roli v kongresu v Marseille v 1879, kdo rozhodl se založit Labourskou stranu, později se připojil k Possibilists. Spolupracovala v řadě socialistických novin. Účastnilo se roku 1885 při založení "revue socialiste" (Revue socialiste). Na konci 80-let. působil jako teoretik maloburžoazního reformistického socialismu. V letech 1898-1902 poslanec parlamentu (Milleranist). Je autorem mnoha populárních vědeckých prací o dějinách socialismu a řadu uměleckých děl.


Oc. : L'idéalisme social, P., 1898; Les théories socialistes au XIX siècle de Babeuf à Proudhon, P., 1904; La crise socialiste, P., 1908.

Velká sovětská encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. 1969-1978.