Skip to main content

Fernico

[z latiny. fer (rum) - železo, Ni (ccolum) - Ni a Co (Baltum) - kobalt], Fe slitiny - Ni - Co, s koeficientem teplotní roztažnosti (CTE) poblíž součinitele lineární roztažnosti žáruvzdorného skla. Termín "F." se rozumí dvě slitiny vyrobené v USA společností: Fernique-I (analogový Kovář slitiny) a Fernique-II (31% Ni, 15% Co, zbytek Fe). Fernico-II se používá ve spojeních se sklem v uzlech elektrovakuových zařízení pracujících při teplotách pod -80 ° C. Ve srovnání s fernico-I se mění obsah hlavních složek (Ni a Co) ve slitině, která zajišťuje stabilitu struktury až do-180 ° C. TFLE Fernique-II v rozmezí od 20-500 ° C, 6, 5,10 -6 ° C 1 fyzikálně-mechanické a technologické vlastnosti slitiny jsou blízké vlastnostem Fernique-I. Lit. : Espe V., Technologie elektrovakuových materiálů, trans. s ním. , t. 1-2, M. - L., 1962-68.

Velká sovětská encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. 1969-1978.