Skip to main content

Odolnost proti kyselinám

a , g. spec. Vlastnosti hodnotami . adj. Odolný proti kyselinám.

Malý akademický slovník. - M .: Institut ruského jazyka Akademie věd SSSR. Evgenieva A.P. 1957-1984.